تماس مشتریان و همکاران خدمات درباره ما
 
 
آرمان
ارتقاء خدمات مشاوره و اجراي طرحهاي صنعتي در سطح شركتهاي تراز اول كشور

ارزش هاي محوري در شركت مهندسين مشاور به شرح زير مي باشد :
1- رضايت مشتري
رضايت مشتري داخلي و بيروني شركت ضامن بقاي شركت و سرلوحه فعاليت هاي آن مي‌باشد.

2- مشاركت كاركنان
ارزشمندترين سرمايه شركت كاركنان آن مي باشند كه بهره گيري از توانمنديها، خلاقيت و نوآوري آنان از طريق اين مشاركت تامين مي گردد.

3- مسئوليت پذيري
در شركت مشاور ارزشمندترين پرسنل مسئوليت پذيرترين آنان مي باشند.

4- شايستگي كاركنان
شايستگي كاركنان از جهت آشنايي به دانش روز، آموزش و ارتقاء توانمنديها در شركت از اولويت هاي كاري است.

5- ارزش هاي انساني
رعايت شئونات و ارزش هاي انساني سرلوحه روابط متقابل ميان كاركنان در داخل شركت و نيز مشتريان مي باشد.
.
Copyright © 2008 Pooya Management and industry Consulting Engineers. All rights reserved