تماس مشتریان و همکاران اهداف درباره ما
 
 
شركت مهندسين مشاور صنعت ومديريت پويادر حوزه هاي تخصصي زير و در كليه بخشهاي صنعت و سازمانها فعاليت مي نمايد:
مطالعات راهبردي
شناخت وضعيت بازار و رقبا
بررسي وضعيت نقاط قوت و ضعف (آناليز TOWS)
تدوين و ارزيابي برنامه هاي استراتژيك
برنامه ريزی،نظارت و اجرا
مديريت، اجراء و كنترل پروژه ها
نظارت برنصب و راه اندازي خطوط توليدي
برنامه ريزي و سازماندهي  تشکيلات
ارزيابي و ارتقاء تامين كنندگان
بازرسي ماشين آلات،محصولات وسيستم ها
تهيه گزارش IPI ماشين آلات راهسازي
تهيه گزارش IPI خودرو سواري ، سواري کار وخودرو وانت
تهيه گزارش IPI براي کاميون و کاميونت
تهيه گزارش IPI  اتوبوس وميني بوس
مشاور خودرو ساخت داخل ، باز نگري گزارشات IPI  و بازرسيهاي دوره اي
بررسی هاي فنی و مهندسی
طراحي و پياده سازي سيستمهاي مهندسي و توليدي
طرح ريزي خطوط توليد، جريان مواد و مطالعات كارسنجي
طراحي وپياده سازي سيستمهاي كنترل و تضمين كيفيت (ISO )
گردآوري و تدوين استانداردها
جانمايي و مكان يابي واحدهاي صنعتي و ماشين آلات
طراحي و ايجاد واحدهاي صنعتي
مطالعات و تحقيقات
مطالعات مربوط به انتخاب محصولات و قطعات و پيمانكاران
مطالعات مربوط به اجراء پروژه ها
مطالعات مربوط به حمل و نقل ، بار و مسافر
مطالعات كلان مربوط به صنايع  ، شركتها و موسسات
تعريف پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي
بررسی هاي اقتصادی و بازار
بررسي هاي امكان سنجي و اقتصادي
بررسي هاي بازار سنجي و مصرف كننده (Market & Consumer Research)
برآورد بازار و مصرف
انجام مطالعات ميداني
نرم افزارهای کامپيوتری
حسابداری ومديريت
حوزه اداری ومنابع انسانی
حوزه توليد ومواد وتجهيزات
حوزه مالی وقيمت تمام شده
حوزه بازرگانی
حوزه دولتی
ايجاد گزارشهای متنوع وپويا  بر اساس نيازمنديهای سازمان ومديران
انجام ERP در سازمان 
ارايه ابزارها وراهکارهای خاص
سخت افزاروشبکه کامپيوتری
ايجاد سيستم های شبکه ای
ايجاد امنيت شبکه

 

 
Copyright © 2008 Pooya Management and industry Consulting Engineers. All rights reserved