برنامه ریزی ، نظارت و اجرا

برنامه ریزی ، نظارت و اجرا

  • مدیریت، اجراء و کنترل پروژه ها
  • نظارت برنصب و راه اندازی خطوط تولیدی
  • برنامه ریزی و سازماندهی تشکیلات
  • ارزیابی و ارتقاء تامین کنندگان
  • بازرسی ماشین آلات،محصولات وسیستم ها
  • تهیه گزارش IPI ماشین آلات راهسازی
  • تهیه گزارش IPI خودرو سواری ، سواری کار وخودرو وانت
  • تهیه گزارش IPI برای کامیون و کامیونت
  • تهیه گزارش IPI اتوبوس ومینی بوس
  • مشاور خودرو ساخت داخل ، باز نگری گزارشات IPI و بازرسیهای دوره ای

ما روی مشاوره درمورد امور IPI تمرکز می کنیم درخواست وقت ملاقات